Thương mại điện tử (e-commerce) chỉ việc thực hiện những giao dịch thương mại dựa trên các công cụ điện tử (electronic) mà cụ thể là mạng Internet và WWW (World Wide Web – tức những trang web hay website). Ví dụ: việc trưng bày hình ảnh hàng hóa, thông tin về doanh nghiệp trên website cũng là một phần của Thương mại điện tử, hay liên lạc với khách hàng qua email, tìm kiếm khách hàng thông qua việc tìm kiếm thông tin trên mạng Internet v.v…

Còn website thương mại điện tử là một trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng. Với tính năng mở rộng nâng cao, áp dụng các công nghệ hiện đại để tạo dựng ra trang web, giúp người bán có thể bán được sản phẩm qua mạng internet và người mua có thể mua được sản phẩm họ cần thông qua mạng internet. Website thương mại điện tử sẽ có chức năng chính đó là hiển thị thông tin sản phẩm bao gồm giá cả, giới thiệu về sản phẩm, chức năng mua hàng,… giao dịch sẽ được thanh toán qua các cổng thanh toán trực tuyến. Các chức năng như đăng nhập, đăng ký, giỏ hàng,… sẽ được tích hợp vào trong website.

Lợi ích thương mại điện tử mang lại cũng như yêu cầu cần phải đạt được của website thương mại điện tử:
+ Giúp cho các Doanh nghiệp nắm được thông tin phong phú về thị trường và đối tác
+ Giúp giảm chi phí sản xuất
+ Giúp giảm chi phí bán hàng và tiếp thị
+ Giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian và chí phí giao dịch
+ Tạo điều kiện cho việc thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa các thành phần tham gia vào quá trình thương mại
+ Tạo điều kiện sớm tiếp cận nền kinh tế số hoá

Login to leave your feedback!

Leave a Reply