Với PBX được Lưu trữ, các công ty về cơ bản chuyển hệ thống điện thoại của mình khỏi cơ sở cho một nhà cung cấp PBX bên thứ ba và để cho họ xử lý phần lớn trách nhiệm.

Các lợi ích lớn nhất là vấn đề về chi phí và mạng lưới phát sinh khi công ty nhỏ muốn lắp đặt giải pháp Liên lạc Hợp nhất. Các công ty nhỏ không có băng thông để đặt VoIP và UC trên mạng nội bộ nên đột nhiên họ phải lo lắng về chất lượng dịch vụ. Các Nhà Cung cấp PBX được Lưu trữ loại bỏ vấn đề đau đầu này cho các doanh nghiệp. Nhà Cung cấp PBX được Lưu trữ vẫn phải được doanh nghiệp quản lý nhưng họ sẽ không cần phải thuê nhân viên riêng để làm như vậy.

Với các công ty nhỏ có từ 5 đến 10 kết nối, các PBX được lưu trữ rất lý tưởng vì họ không phải lo về bất kỳ việc quản trị nội bộ nào và họ cũng không liên quan đến hệ thống điện thoại. Trách nhiệm và việc quản trị được chuyển cho nhà cung cấp PBX được Lưu trữ.

Như với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào, tùy khách hàng nghiên cứu và so sánh các nhà cung cấp VoIP/PBX được lưu trữ để tìm được nhà cung cấp phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
Ban đầu các công ty phải xem xét việc tìm một nhà cung cấp PBX được lưu trữ hỗ trợ các sáng kiến di động. Điều quan trọng là hệ thống điện thoại máy tính để bàn phải có thể tương tác với các điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác để chuyển tiếp cuộc gọi, nhưng cũng phải có sẵn các ứng dụng chuyên sâu từ một số đại lý mà về cơ bản sẽ cung cấp cho người dùng phần mềm khách cho máy tính để bàn bản đầy đủ trên thiết bị di động của họ. Điều này đặc biệt hữu ích với các công ty có chính sách mang thiết bị cá nhân đến nơi làm việc và muốn cung cấp cho người dùng khả năng sử dụng phần mềm khách VoIP/PBX di động.

Ví dụ, công ty có thể muốn có các danh sách chờ khác nhau được giải quyết theo các cách khác nhau, hoặc họ có thể muốn có các quy tắc chuyển tiếp khác nhau. Nếu nhà cung cấp PBX được lưu trữ không thể giải quyết các yêu cầu đó vì chúng quá phức tạp, thì sẽ không có tác dụng. Hãy tìm một nhà cung cấp đã hoạt động được một thời gian và có dấu ấn tốt trên thị trường nhưng vẫn đủ nhỏ để cung cấp dịch vụ đó.

Login to leave your feedback!

Leave a Reply