TDM PBX là gì?

TDM PBX là gì?

TDM (Bộ ghép kênh phân thời) PBX là một trong những loại cơ sở hạ tầng thoại phổ biến nhất vì đây là giải pháp  gần như dài nhất. TDM PBX bao gồm quyền sở hữu cùng các hệ thống … Xem thêm