Cloud PBX là gì?

Cloud PBX là gì?

PBX là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Private Branch Exchange (Tổng đài Nhánh Riêng), là một mạng điện thoại riêng được sử dụng trong phạm vi một công ty. Những người sử dụng hệ thống điện thoại … Xem thêm
Cloud ERP là gì?

Cloud ERP là gì?

Phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) là hệ thống quản lý hoặc định tài nguyên doanh nghiệp giúp công ty hoạt động hiệu quả tiết kiệm chi phí thời gian nhân lực thúc đẩy quá trình phát triển. Hệ thống … Xem thêm
Cloud CRM là gì?

Cloud CRM là gì?

Có khá nhiều định nghĩa về CRM và mỗi định nghĩa đều phản ánh được cốt lõi về CRM, ở đây sẽ kết hợp các định nghĩa này để đưa ra cái nhìn toàn diện hơn. CRM (hay Customer Relationship … Xem thêm
Yêu cầu kỹ thuật cho Cloud CRM là gì?

Yêu cầu kỹ thuật cho Cloud CRM là gì?

Hệ thống Cloud CRM là một hệ thống trực tuyến vì vậy không có yêu cầu kỹ thuật. Tất cả bạn cần sử dụng hệ thống Cloud CRM là trình duyệt internet mà bạn đang sử dụng. Không có phần mềm để … Xem thêm