Nhiều công ty đang khó xử không biết mình nên mua PBX Tại Cơ sở hay PBX được Lưu trữ, cuộc chiến giữa PBX được Lưu trữ với PBX Tại Cơ sở bắt đầu. Tất cả đều tùy thuộc vào quy mô công ty và điều mà họ muốn có được từ PBX.

Để đưa ra quyết định, phải có bức tranh rõ ràng về cả hai PBX. Dưới đây là các ưu điểm và nhược điểm của PBX được Lưu trữ và PBX Tại Cơ sở.

PBX được Lưu trữ

 • Nhà cung cấp bên thứ ba xử lý PBX và tất cả trách nhiệm chạy và nâng cấp PBX được Lưu trữ đều được chuyển cho họ
 • PBX được Lưu trữ đòi hỏi ít chi phí lắp đặt, vận hành và bảo trì hơn
 • Không cần phải lo lắng về bất kỳ vấn đề mạng nào, như băng thông, với PBX được Lưu trữ; đặc biệt quan trọng đối với các SMB không có băng thông để hỗ trợ Liên lạc Hợp nhất và VoIP
 • Không cần có nhân viên riêng để quản lý hệ thống điện thoại; ít chi phí hơn
 • Không cần đào tạo về cách chạy hệ thống điện thoại, cách thêm máy lẻ, v.v. Nhà cung cấp PBX làm tất cả những việc đó cho người dùng cuối
 • Tất cả các nâng cấp đều được bao gồm trong chi phí bảo trì và được nhà cung cấp PBX tự động thực hiện

PBX Tại Cơ sở

 • Người dùng cuối có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với hệ thống điện thoại
 • Có khả năng tích hợp PBX tại cơ sở với các hệ thống phần mềm khác mà công ty đang chạy. Ví dụ như các hệ thống CRM
 • Rất lý tưởng cho các tổ chức lớn đã có sẵn cơ sở hạ tầng, băng thông và cài đặt mạng cần thiết để lưu trữ hệ thống điện thoại riêng của họ, nền tảng Liên lạc Hợp nhất và VoIP
 • Không cần dựa vào sự hỗ trợ của nhà cung cấp PBX bên thứ ba cho các nhiệm vụ đơn giản như thêm máy lẻ
 • Tất cả dữ liệu và cài đặt hệ thống điện thoại đều nằm trong tay của người dùng cuối

Login to leave your feedback!

Leave a Reply