Với cuộc cách mạng đàm thoại VOIP (Voice Over IP) mới, các doanh nghiệp đang nhanh chóng chuyển sang sử dụng các hệ thống VOIP PBX với lợi ích to lớn bằng việc kết hợp các mạng lưới thoại và dữ liệu với nhiều tính năng nổi bật:

 1. Lời chào tự động tương tác khi khách hàng gọi đến / IVR
 2. Hiển thị số điện thoại của người gọi / Caller ID Display
 3. Chuyển cuộc gọi cho người phụ trách / Transfer Call
 4. Nhạc chờ khi chuyển line / Music On Hold
 5. Định tuyến cuộc gọi theo thời gian / Time Condition
 6. Nhận cuộc gọi / Call Pickup
 7. Danh sách đen / Blacklist
 8. Danh sách khách hàng VIP / VIPlist
 9. Tạo nhóm đổ chuông / Ring Group
 10. Chuyển tiếp cuộc gọi tự động/ Forward Call
 11. Phân phối cuộc gọi vào / ACD
 12. Hộp thư thoại / Voice mail
 13. Thông báo thư thoại bằng email / Voicemail to email
 14. Hội thoại / Voice Conference
 15. Tính cước cuộc gọi / CDR
 16. Ghi âm / Voice Recording
 17. Nghe lại file ghi âm / Playback
 18. Giám sát thời gian thực / Realtime monitor
 19. Thống kê, báo cáo / Statistics, report
 20. Phần mềm tính cước tích hợp / Billing
 21. Gửi tin nhắn thông báo có thư thoại / SMS notice
 22. Có thể nâng cấp, tích hợp Contact Center
 23. Hệ thống quản lý và cấu hình tổng đài riêng trên nền web cho từng Khách hàng
 24. Tự đổng chuyển cuộc gọi của khách hàng cho nhân viên liên hệ trước đó / Last call

Login to leave your feedback!

Leave a Reply