Chào các bạn, vào thời điểm Thông tư 09/2008/TT-BTTTT được ban hành thay thế cho Quyết định số 92/2003/QĐ-BBCVT đã gỡ bỏ điều khoản: Nghiêm cấm việc chuyển nhượng, cho thuê, bán lại tài nguyên Internet dưới bất kỳ hình thức nào. Đã dấy lên trong dư luận về việc tên miền Quốc gia “.vn” sẽ được mua bán, trao đổi, chuyển nhượng một cách tự do.

Vậy trên thực tế đến vào thời điểm hiện tại, tên miền .VN đã có thể chuyển nhượng được hay chưa?

Theo Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC): Theo quy định tại Luật CNTT và Pháp lệnh BCVT hiện hành thì tần số, kho số, quỹ đạo vệ tinh và tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng) là tài nguyên thông tin quốc gia và không được phép mua bán. Như vậy, mặc dù việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia .vn không được đề cập trong Thông tư 09 nhưng tên miền vẫn chịu sự điều chỉnh chung của pháp luật về tài nguyên thông tin quốc gia và không có nghĩa là được tự do mua bán tên miền .VN. Vấn đề này sẽ được Ban soạn thảo Dự án Luật Viễn thông xây dựng các quy định chi tiết trong dự thảo Luật Viễn thông mà Bộ TT&TT đang chủ trì xây dựng và sẽ trình Quốc hội.

Vào thời điểm hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể quy định về việc chuyển nhượng tên miền “.VN”.
Quyết định của Thủ tướng Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet vẫn đang trong giai đoạn xây dựng.

Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện tại, tên miền “.VN” chính xác là vẫn chưa được phép chuyển nhượng. Bạn nên lưu ý tránh các hình thức lừa đảo, không nên mạo hiểm trong việc tự chuyển nhượng tên miền.

Nếu tên miền Quốc tế thì có chuyển nhượng được không?

– Tên miền Quốc tế được xem như một loại hàng hóa, do vậy hoàn toàn có thể chuyển nhượng được từ chủ thể này sang chủ thể khác.
– Để thực hiện việc chuyển nhượng, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cần thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng(hoặc biên bản chuyển nhượng)có đóng dấu với chủ thể Công ty/ tổ chức, đính kèm CMND (sao y) với chủ thể cá nhân, có công chứng từ cơ quan chức năng.
– Mang hợp đồng chuyển nhượng đến Nhà đăng ký để thực hiện việc chuyển nhượng và yêu cầu Nhà đăng ký thực hiện hợp đồng với thông tin của bên nhận chuyển nhượng.

Login to leave your feedback!

Leave a Reply