Giao thức kết nối hệ thống

Sự khác biệt chính giữa PBX và VoIP là cách họ kết nối người dùng. Một hệ thống PBX cơ bản là một mạng điện thoại nhỏ sử dụng đường dây điện thoại tiêu chuẩn cho các cuộc gọi đến và đi. Theo Cisco, một thiết lập điển hình bao gồm một máy chủ máy tính, một bảng điều khiển bằng tay và nhiều đường kết nối với hệ thống công cộng. Những đường dây kết nối với một hệ thống chuyển mạch nội bộ mà các tuyến đường cuộc gọi đến các đường dây điện thoại cá nhân trong công ty. Một hệ thống VoIP ít phức tạp hơn. Bởi vì nó chuyển dữ liệu thoại tương tự qua Internet, nó đòi hỏi một kết nối Internet và máy tính hoặc điện thoại IP.

Tùy chọn thiết bị tiềm năng

Một trong những khác biệt quan trọng nhất giữa VoIP và PBX là thiết bị mà bạn có thể hoặc phải sử dụng để thực hiện cuộc gọi. Các hệ thống PBX truyền thống sử dụng thiết bị điện thoại tương tự tiêu chuẩn: điện thoại corded hoặc cordless, và cho các ứng dụng rảnh tay, tai nghe. Mặt khác, các hệ thống VoIP có nhiều lựa chọn về thiết bị. Để có thể nhân rộng trải nghiệm điện thoại truyền thống, bạn có thể sử dụng điện thoại IP hoặc điện thoại không dây để kết nối với Internet. Nhiều dịch vụ VoIP cũng bao gồm một softphone client, một ứng dụng làm và nhận cuộc gọi trực tiếp từ máy tính hoặc thiết bị di động.

Cấu hình

Khi nói đến các tính năng gọi, các hệ thống VoIP cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình hơn các hệ thống PBX. Bởi vì các hệ thống VoIP được quản lý trực tiếp từ máy tính, chúng rất dễ lập trình và lập trình lại, ngay cả khi bạn không có kiến ​​thức chuyên môn. Cho dù bạn đang làm việc với một chương trình quy mô nhỏ như Skype hoặc một hệ thống có quy mô lớn hơn, bạn có thể thay đổi giao diện trực tuyến từ bất kỳ kết nối Internet nào. Một hệ thống VoIP có thể được thiết lập để chuyển các cuộc gọi đến nhiều số hoặc một số dựa trên các điều kiện cụ thể, như thời gian trong ngày, số đến hoặc ngày trong tuần. Các hệ thống VoIP cũng cung cấp tính năng chuyển giọng nói qua thư. Một hệ thống PBX có thể được cấu hình để định tuyến cuộc gọi đến các phần mở rộng cụ thể hoặc để chuyển tiếp tất cả các cuộc gọi đến một số cụ thể, nhưng nó không có tính linh hoạt của thiết lập VoIP.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất

Bởi vì các cuộc gọi VoIP sử dụng Internet, bạn bị hạn chế về số lượng băng thông được Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn phân bổ. Ngoài ra, bởi vì các kết nối cáp thường được chia sẻ bởi nhiều người dùng, một lượng lớn các kết nối đồng thời có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc gọi VoIP. Trong hầu hết các trường hợp, cuộc gọi VoIP liên quan đến một số yếu tố bên ngoài mà người dùng cá nhân không thể kiểm soát được. Với PBX, mặt khác, được sử dụng bởi một công ty duy nhất, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về các yếu tố bên ngoài. Hiệu suất của một PBX phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện nội bộ, chẳng hạn như số lượng người dùng và số lượng đường dây.

Login to leave your feedback!

Leave a Reply