• Dễ cài đặt & thiết lập cấu hình hơn nhiều so với hệ thống điện thoại thông thường
  • Dễ quản lý nhờ giao diện cấu hình trên nền web
  • Không cần đi dây điện thoại riêng
  • Cho phép người dùng cắm điện thoại của họ vào ngay ở bất cứ đâu trong văn phòng – người dùng chỉ đơn giản lấy điện thoại của họ, cắm nó vào cổng ethernet gần nhất và vẫn giữ được số điện thoại hiện có!
  • Cho phép chuyển tiếp vùng dễ dàng – cuộc gọi có thể được chuyển hướng ở bất kỳ đâu trên thế giới nhờ các đặc điểm của giao thức SIP.
  • Giảm chi phí đáng kể nhờ tận dụng mạng Internet
  • Chuẩn SIP cho phép loại bỏ các loại điện thoại truyền thống đắt tiền
  • Có thể mở rộng phạm vi
  • Việc báo cáo thống kê tốt hơn
  • Xem tổng quan về tình trạng hệ thống và các cuộc gọi tốt hơn.
  • Thêm các lợi ích khác của IP PBX

Login to leave your feedback!

Leave a Reply