#1871

Ẩn danh
Không hoạt động

Chào bạn,
5 năm trước đây, tiêu chuẩn của một trang web là phải nạp hoàn toàn trong 9 giây, sau đó, khoảng 2 năm trước đây là 6 giây. Năm 2018 này, nếu web của bạn sau 2,5 giây mà chưa nạp xong, xem như… ăn cám rồi.

Cải thiện vấn đề chậm thì chỉ nhằm vào 2 vấn đề chính:

1. Phần mềm: tức là những thứ liên quan đến việc dựng nên trang web từ mã HTML, cơ sở dữ liệu, công nghệ làm web gì đó,… nói chung là các thứ làm nên trang web phải tinh gọn, tối ưu.

2. Phần cứng: một khi phần mềm đã đạt đến giới hạn mà không thể làm gì thêm nữa, lúc này buộc phải tăng cường thêm về phần cứng chứ không còn cách nào khác. Đó là đầu tư cho server mạnh hơn với nhiều RAM hơn, ổ cứng tốc độ cao hơn, hạ tầng mạng ở data center tốt hơn…