Với website thương mại điện tử (Bán hàng trực tuyến, Cửa hàng, Điện thoại di động, …): thời gian tối thiểu là 4 tuần kể từ thời điểm ký hợp đồng. Website thiết kế xong sẽ được bàn giao và chạy thử, AHIT sẽ đào tạo bạn những kỹ năng cơ bản để bạn quản trị website thật tốt.

Login to leave your feedback!