Theo xu hướng của thế giới hiện đại, thói quen con người dần càng thay đổi theo sự phát triển của công nghệ. Con người ngày càng thích xem, nhìn, nghe nhiều hơn là đọc. Qua đó, việc hỗ trợ thông qua các kênh hướng dẫn bằng video, hình ảnh, âm thanh ngày càng đem lại hiệu quả. Và đây cũng chính là lúc doanh nghiệp có thể sử dụng Cloud E-Learning như một hệ thống hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm/ dịch vụ.

Login to leave your feedback!