Thực ra, với bất kì sản phẩm phần mềm nào khi mà người dùng mới tiếp cận thì đều có những khó khăn nhất định. Có thể kể tới những lí do như: do thói quen sử dụng phần mềm cũ, do giao diện nhìn không quen, do màn hình nhiều tính năng, do không hiểu các menu đó dùng để làm gì.
Tuy nhiên, cội nguồn của những khó khăn này thực ra không nằm ở phần mềm mà nằm ở người dùng. Người dùng nếu chưa được trang bị các kiến thức cơ bản về CRM thì rất khó sử dụng. Những khái niệm về CRM: CRM là gì, có chức năng gì, bao gồm những tính năng nào,… Vì thế, bạn nên cần trang bị đầy đủ các kiến thức nền tảng trên thì việc sử dụng phần mềm sẽ rất dễ dàng.

Login to leave your feedback!