Trong trường hợp bạn không có nhu cầu sử dụng CRM nữa, hệ thống Cloud CRM cho phép anh/chị hoàn toàn có thể lưu lại dữ liệu khách hàng, đơn hàng, công việc ở dạng file excel để tiếp tục quản lý.

Login to leave your feedback!