Chỉ tối đa 24h sau khi hai bên ký hợp đồng và thanh toán, bạn đã có hệ thống CRM của riêng mình và áp dụng ngay vào môi trường quản lý của doanh nghiệp.

Login to leave your feedback!