Khi sử dụng dịch vụ Cloud CRM thì khách hàng yên tâm bởi:

– Dữ liệu khách hàng được bảo đảm qua các cơ chế phân quyền
– Dữ liệu của công ty nào công ty đó được xem (mỗi công ty có 1 link truy cập vào ứng dụng CRM khác nhau)
– Trong một công ty:

+ Nhân viên: Chỉ xem dữ liệu của mình

+ Trưởng phòng: Xem dữ liệu của mình và các nhân viên trong phòng. Trưởng phòng có thể xem thêm dữ liệu của các phòng ban khác nếu cần.

+ Giám đốc: được xem dữ liệu toàn công ty

+ Tổng giám đốc (tập đoàn): được xem dữ liệu nhiều công ty.

Login to leave your feedback!