+ Chiến lược

Xây dựng kế hoạch tổng thể chiến lược thúc đẩy các cơ sở khách hàng như là một tài sản có giá trị và phát triển tài sản đó theo thời gian

Phân biệt khách hàng theo giá trị của họ và công ty của họ nhu cầu cá nhân, và thiết lập một kế hoạch để tập trung nguồn lực vào các khách hàng hàng đầu

Lãnh đạo điều hành có tài năng, khả năng đưa ra chiến lược phát triển cho công ty, doanh nghiệp

+ Công nghệ

Đầu tư công nghệ,chú trọng vào công nghệ mới phù hợp với nhu cầu kinh doanh ,thiết lập một mối quan hệ mạnh mẽ với một nhà cung cấp đáng tin cậy có khả năng đáp ứng mục tiêu kinh doanh và mục tiêu trong khi vẫn giữ được thế chủ động về thời gian và ngân sách

+ Con người đóng vai trò không nhỏ:

Đầu tiên là vai trò của nhà lãnh đạo trong việc quyết tâm triển khai CRM. Nếu Sếp không là đầu tàu triển khai thì nhân viên cũng sẽ lơ là. Tiếp đến là vai trò của nhân viên làm việc với CRM, tâm lý thông thường sẽ là chống lại sự thay đổi thói quen hàng ngày. Người lãnh đạo phải cho nhân viên thấy được lợi ích mà CRM mang lại cho công việc hiện tại và tương lai , qua đó giúp nhân viên sẵn sàng đón nhận sự thay đổi và áp dụng vào công việc.

+ Yếu tố văn hóa và quy trình làm việc:

Công ty cần xây dựng “văn hóa công ty” của riêng mình, xem khách hàng là trung tâm để phục vụ vì chăm sóc khách hàng không phải chỉ riêng phòng kinh doanh mà toàn công ty phải thực hiện, từ ban giám đốc, kế toán, văn phòng đến các thành viên khác. Cần xây dựng quy trình công việc rõ ràng trước khi ứng dụng CRM.

Quan trọng nhất đó là bạn phải quyết tâm và kiên trì hơn với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp một cách tự động, bài bản của mình. Chúng tôi không thể quyết định thay bạn nhưng có thể giúp bạn nhận ra được cách thức và đường hướng phía trước. Bây Giờ bạn còn chờ gì nữa mà không triển khai ngay cho doanh nghiệp mình một hệ thống CRM.

Login to leave your feedback!