Bất cứ doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh nào cũng đều nên có website vì website giúp quảng bá về sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp, với chi phí thấp và tiện lợi (24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, 365 ngày trong năm). Bên cạnh đó hình thức kinh doanh trực tuyến thông qua website còn mở rộng cơ hội tìm kiếm khách hàng, đánh bóng tên tuổi của doanh nghiệp không chỉ trong nước mà còn trên phạm vi toàn cầu. Nếu không có website, chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi và tốn kém về chi phí, thời gian trong việc cung cấp cho khách hàng thông tin về công ty, về sản phẩm một cách nhanh chóng nhất, tiện lợi nhất. Ngày nay, khách hàng không có thời gian để chờ đối tác của mình  gửi brochure hoặc fax vì không những hình ảnh sản phẩm không thể hiện rõ ràng mà còn thể hiện tính không chuyên nghiệp, kém hiện đại của doanh nghiệp.

Login to leave your feedback!