• Trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn sẽ được đội ngũ nhân viên của chúng tôi tư vấn lưạ chọn gói phù hợp với quy mô và mức độ hoạt động của doanh nghiệp.

• Dịch vụ sau khi được đăng ký có hợp đồng rõ ràng các điều khoản giữa hai bên.

• Quý khách được cung cấp đầy đủ hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ.

• Bảo hành theo tiêu chuẩn và quy định lúc kí hợp đồng.

• Trước khi kết thúc thời hạn dịch vụ bảy (07) ngày, bạn sẽ nhận được email thông báo của chúng tôi về việc hết hạn và hướng dẫn bạn làm cách nào để tiếp tục sử dụng dịch vụ mà không bị gián đoạn.

• Dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, chính xác, thời gian thiết lập dao động từ 7 – 14 ngày tuỳ vào thời điểm đăng ký và gói dịch vụ.

Login to leave your feedback!