Theo cấu trúc tên miền “.vn” được quy định tại khoản 1 mục II Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, cá nhân được đăng ký tên miền “.vn” các đuôi sau:

– .VN: Tên miền Quốc gia Việt Nam cấp cao nhất.
– .COM.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.
– .BIZ.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, tương đương tiên miền .COM.VN
– .EDU.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
– .NET.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.
– .AC.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.
– .PRO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
– .INFO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin.
– .HEALTH.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.
– .NAME.VN: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.
– Các tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (.thanhhoa.vn, . danang.vn, .thanhphohochiminh.vn, .hanoi.vn….)

Login to leave your feedback!