Hệ thống IP PBX có những lợi ích gì?

Hệ thống IP PBX có những lợi ích gì?

Dễ cài đặt & thiết lập cấu hình hơn nhiều so với hệ thống điện thoại thông thường Dễ quản lý nhờ giao diện cấu hình trên nền web Không cần đi dây điện thoại riêng Cho phép người dùng … Xem thêm