SDP – Session Description Protocol – là gì?

SDP – Session Description Protocol – là gì?

SDP, từ viết tắt của Session Description Protocol (Giao thức Mô tả Phiên), là một định dạng để mô tả các thông số khởi tạo dòng thông tin phương tiện (streaming media). SDP được ban hành bởi IETF trong tài … Xem thêm
TDM PBX là gì?

TDM PBX là gì?

TDM (Bộ ghép kênh phân thời) PBX là một trong những loại cơ sở hạ tầng thoại phổ biến nhất vì đây là giải pháp  gần như dài nhất. TDM PBX bao gồm quyền sở hữu cùng các hệ thống … Xem thêm
H323 là gì?

H323 là gì?

H323 là một tập các tiêu chuẩn từ ITU-T, nó định nghĩa một tập các giao thức dùng để liên lạc bằng âm thanh và hình ảnh qua mạng máy tính. H323 là một giao thức tương đối cũ và … Xem thêm
Khác biệt giữa VOIP và PBX là gì?

Khác biệt giữa VOIP và PBX là gì?

Giao thức kết nối hệ thống Sự khác biệt chính giữa PBX và VoIP là cách họ kết nối người dùng. Một hệ thống PBX cơ bản là một mạng điện thoại nhỏ sử dụng đường dây điện thoại tiêu … Xem thêm
SIP – Session Initiation Protocol – là gì?

SIP – Session Initiation Protocol – là gì?

SIP, từ viết tắt của Session Initiation Protocol (Giao thức Khởi tạo Phiên) là một giao thức tín hiệu điện thoại IP dùng để thiết lập, sửa đổi và kết thúc các cuộc gọi điện thoại VOIP. SIP được phát … Xem thêm
T38 là gì?

T38 là gì?

T38 là một giao thức mô tả cách gửi fax thông qua mạng dữ liệu máy tính. Cần có T38 vì dữ liệu fax không thể được gửi qua mạng dữ liệu máy tính như dữ liệu điện đàm. Xem FAX … Xem thêm
Điện thoại SIP là gì?

Điện thoại SIP là gì?

Điện thoại SIP giống như Điện thoại VoIP hoặc điện thoại mềm. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP (giao thức truyền giọng nói qua Internet). Có hai loại điện thoại … Xem thêm
FAX hoạt động như thế nào trong môi trường VOIP?

FAX hoạt động như thế nào trong môi trường VOIP?

FAX được thiết kế cho mạng tín hiệu tương tự và không thể nào làm việc tốt được với các mạng VOIP. Nguyên nhân của việc này là truyền thông bằng FAX sử dụng tín hiệu theo cách khác so … Xem thêm
FOIP (Fax over IP) là gì – Fax qua IP?

FOIP (Fax over IP) là gì – Fax qua IP?

FOIP là từ viết tắt của Fax over IP (Fax qua IP) và là quá trình gửi và nhận fax thông qua mạng VOIP. Fax qua IP làm việc với T38 và đòi hỏi phải có một gateway VOIP làm … Xem thêm