Những tính năng nổi bật của Cloud VOIP PBX

Những tính năng nổi bật của Cloud VOIP PBX

Với cuộc cách mạng đàm thoại VOIP (Voice Over IP) mới, các doanh nghiệp đang nhanh chóng chuyển sang sử dụng các hệ thống VOIP PBX với lợi ích to lớn bằng việc kết hợp các mạng lưới thoại và … Xem thêm
Điện thoại VoIP là gì?

Điện thoại VoIP là gì?

Điện thoại VoIP, còn được biết đến với tên gọi điện thoại SIP hay Phần mềm gọi, sử dụng công nghệ Truyền giọng nói qua giao thức Internet (VoIP) để thực hiện và chuyển cuộc gọi qua mạng IP, chẳng hạn … Xem thêm
Tìm hiểu về VOIP Gateway

Tìm hiểu về VOIP Gateway

VOIP gateway là thiết bị chuyển đổi tín hiệu điện thoại sang dạng IP để truyền trên mạng dữ liệu. Chúng được dùng bằng 2 cách: 1. Để chuyển đổi các cuộc gọi trên đường dây PSTN/điện thoại sang VOIP/SIP: … Xem thêm
SDP – Session Description Protocol – là gì?

SDP – Session Description Protocol – là gì?

SDP, từ viết tắt của Session Description Protocol (Giao thức Mô tả Phiên), là một định dạng để mô tả các thông số khởi tạo dòng thông tin phương tiện (streaming media). SDP được ban hành bởi IETF trong tài … Xem thêm
TDM PBX là gì?

TDM PBX là gì?

TDM (Bộ ghép kênh phân thời) PBX là một trong những loại cơ sở hạ tầng thoại phổ biến nhất vì đây là giải pháp  gần như dài nhất. TDM PBX bao gồm quyền sở hữu cùng các hệ thống … Xem thêm
H323 là gì?

H323 là gì?

H323 là một tập các tiêu chuẩn từ ITU-T, nó định nghĩa một tập các giao thức dùng để liên lạc bằng âm thanh và hình ảnh qua mạng máy tính. H323 là một giao thức tương đối cũ và … Xem thêm
Khác biệt giữa VOIP và PBX là gì?

Khác biệt giữa VOIP và PBX là gì?

Giao thức kết nối hệ thống Sự khác biệt chính giữa PBX và VoIP là cách họ kết nối người dùng. Một hệ thống PBX cơ bản là một mạng điện thoại nhỏ sử dụng đường dây điện thoại tiêu … Xem thêm
SIP – Session Initiation Protocol – là gì?

SIP – Session Initiation Protocol – là gì?

SIP, từ viết tắt của Session Initiation Protocol (Giao thức Khởi tạo Phiên) là một giao thức tín hiệu điện thoại IP dùng để thiết lập, sửa đổi và kết thúc các cuộc gọi điện thoại VOIP. SIP được phát … Xem thêm
T38 là gì?

T38 là gì?

T38 là một giao thức mô tả cách gửi fax thông qua mạng dữ liệu máy tính. Cần có T38 vì dữ liệu fax không thể được gửi qua mạng dữ liệu máy tính như dữ liệu điện đàm. Xem FAX … Xem thêm
Điện thoại SIP là gì?

Điện thoại SIP là gì?

Điện thoại SIP giống như Điện thoại VoIP hoặc điện thoại mềm. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP (giao thức truyền giọng nói qua Internet). Có hai loại điện thoại … Xem thêm