Bước 1: THÔNG TIN CƠ BẢN 

 • Tiêu đề hiển thị trình duyệt
 • Logo website
 • Thông tin tại chân trang
 • Thông tin bản quyền website
 • Số điện thoại hotline
 • Slogan của website (Nếu có)

Bước 2: BÀI VIẾT GIỚI THIỆU 

 • Chỉnh sửa bài viết giới thiệu

Bước 3: THÔNG TIN DỊCH VỤ HÌNH ẢNH

 • Tạo các thông tin dịch vụ hình ảnh
 • Chỉnh sửa cấu trúc trình đơn

Bước 4: KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI

 • Nhúng Facebook page vào website
 • Nhúng like, share facebook vào website
 • Nhúng comment facebook vào website

Bước 5: CẤU HÌNH TÊN MIỀN

 • Đặt mua tên miền tại AHIT
 • Thực hiện cầu hình tên miền

Bước 6: KHỞI ĐỘNG WEBSITE

 • Cho website hoạt động

Login to leave your feedback!

Leave a Reply